Home

Maandelijkse Sing Alongs op diverse locaties in Nederland

Kom eens langs en zing samen met anderen, vrijblijvend, de bekende popsongs die je herkent van de radio. De Sing Alongs vinden plaats op een vrijdagavond onder deskundige leiding.

Zowel Engels- als Nederlandstalige hits. Niet nodig om van te voren e.e.a. voor te bereiden. De tekst van de songs wordt geprojecteerd op een scherm.

Locaties van de Sing Alongs zijn te vinden onder het kopje “Agenda”

Zingen maakt je blij en ‘t geeft energie. Graag to ziens!